אתרז

26 במרץ 2012

במערבולת הזמנים

לפני ואחרי.....


לא זוכרת מה היה לפנֵי

זוכרת רק אחרֵי.

לפני – הייתי אם לארבעה ילדים.

אחרי – אני אימא לשלושה ועוד אחד.

לפני – הייתי אימא רגילה

אחרי – אני אם שכולה.

לפני – הייתי אחראית לכל מה שקורה לי

אחרי – השכול אשם במה שלא בסדר אצלי.

לפני – לא חשבתי אם אני יודעת לשמוח

אחרי – מודעת לכך שאינני יכולה לשמוח

לפני – אהבתי לרקוד, לשיר

אחרי – יד נעלמה תופסת אותי, לא מאפשרת לי לרקוד,

והשירים – פותחים מיד את ים הדמעות.

לא זוכרת מה עשיתי בשבתות לפני

אחרי – מבלה איתך כל שבת.

זמן האיכות שלנו.

יושבת מוקפת בין מצבות לבנות

באופק – ברושים מזדקרים

חומה בצורה

של חיים.